Ana Sayfa | İletişim
 
Uzman Erbaş Temini
2013 YILI 2. DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Aday Bilgi Formu
Hastane Sevk Duyuru Metni.
Mal Bildirim Beyannamesi.
 
Devlet Memuru Temini
2013 YILI 2. DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Aday Bilgi Formu
Başvuru Kılavuzu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 
Subay Temini
2014 YILI 1. DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Bilgi Formu
Başvuru Kılavuzu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 
Devlet Memuru Temini
2014 yılı 1. Dönem Okutman Alımı Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Başvuru Kılavuzu
 
Sözleşmeli Er Temini
2014 YILI Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Aday Bilgi Formu
Aday Dilekçe
Başvuru Kılavuzu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Mal Bildirim Beyannamesi.
 
Uzman Erbaş Temini
2014 YILI 1.DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Kılavuzu
 

ÖNEMLİ LİNKLER
Deniz Kuvvetleri K.ligi Deniz Müzesi
Mevzuat
Deniz Harp Okulu
Harita-Kroki
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Deniz Lisesi


2014 Yılı 1.inci Dönem Uzman Erbaş Alımları (2014 YILI 1.DÖNEM)

2014 YILI 1.İNCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

Başvurular sol kısımda bulunan Uzman Erbaş Temini 2014 yılı 1. Dönem "İlk Başrvuru" kısmından yapılmaktadır.

Yazılı sınav tarihi ve sınav yerleri 30 Nisan 2014 tarihinde saat 18:00'da ilan edilecektir.
 
Adaylar yazılı sınav tarihini ve sınav yerini T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak öğreneceklerdir. Sorgulama sayfasında sınav yerini gösterir belgenin çıktısı alınacak ve sınav giriş belgesi olarak kullanılacaktır.  Sınava; sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. Kimlik numarası yazılı belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Evlilik Cüzdanı vs.) ile katılacaktır.
 
Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalem traş bulunduracaklardır. Adaylardan yazılı sınava gelirken "Aday Dilekçesi, Nitelik Belgesi, Aday Bilgi Formu vs." gibi belge istenmemektedir.
 
Aday Girişi kısmı yazılı sınav sonuçlarının ilanına kadar kapalı kalacaktır.

Adaylar  yazılı sınavlarını kazanmaları halinde 2. Seçim Aşamalarına ilişkin yapılacak bilgilendirme kılavuzunda belirtilen belgeler ve malzemeler ile birlikte geleceklerdir.

2014 yılı Sözleşmeli Er Alımları (2014 YILI)

2014 YILI 1. DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

Mülakat Sınavını Başarılı Olarak Geçen ve Hastaneye Sevk Edilen Adayların

Göndermesi Gereken Belgeler.


Aşağıda istenilen belgelerin eksiksiz ve en kısa zamanda hazırlanarak teslim edilmesi/gönderilmesi atama işlemlerinin daha hızlı ve etkin olarak yürütülebilmesi için son derece önem arz etmektedir. Aşağıda yer alan belgeleri göndermeyen adayların atama işlemleri durdurulur.

Adaylar aşağıda yer alan belgeleri; Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Bşk.lığı Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL adresine posta yoluyla veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2 Adet Nüfus Cüzdanı Onaylı Sureti
2 Adet Noter veya Okul Onaylı Mezuniyet Belgesi/Diploma/Öğrenci Belgesi.
12 adet Vesikalık fotoğraf.
1 Adet Kurs/sertifika/bonservis belgesi onaylı sureti. (Kurs/sertifika/bonservis belgesi istenilen branşlara müracaat eden adaylar için.)
2 Adet Nitelik Belgesi.(Halen askerlik hizmetini yapanlar için birliklerince düzenlenecektir.) "Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik" belgesi. (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
2 Adet Askerlik Şubesi Onaylı Terhis Belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için.)(Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar bu formu terhis olduktan sonra en kısa zamanda emir beklemeksizin göndereceklerdir.)
1 Adet Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.
1 Adet Dilekçe (Sol kısımda bulunan "Aday Girişi" kısmından başvuru bilgilerini tamamlayarak çıktı alınacaktır.)
1 Adet Aday Bilgi Formu (Sol kısımda bulunan "Aday Bilgi Formu" bilgisayardan doldurularak çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak imza atılacaktır.)
4 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Sol kısımda bulunan formdan bilgisayar ortamında eksiksiz doldurularak 4 nüsha çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imza atılacaktır.)
2 Adet Mal Bildirim Beyannamesi  (Sol kısımda bulunan form eksiksiz doldurularak 2 nüsha çıktı alınacak ve aday tarafından imza atılacaktır.)
1 Adet Sağlık Ön Bildirim Raporu.
© 2012 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Tüm hakları saklıdır.  Web Sitesi Kullanım Koşulları