Ana Sayfa | İletişim
 
Subay Temini
2014 YILI 1. DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Kılavuzu
 
Uzman Erbaş Temini
2014 YILI 1.DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Bilgi Formu
Aday Dilekçe
Başvuru Kılavuzu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Mal Bildirim Beyannamesi.
Uzman Erbaş Atama Bölgeleri
 
Sözleşmeli Er Temini
2014 YILI 2.DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Başvuru Kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Mal Bildirim Beyannamesi.
Aday Dilekçe
Aday Bilgi Formu
 
Subay Temini
TSK 2014 YILI MUVAZZAF ASKERİ HAKİM ALIMI. Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Kılavuzu
 
Devlet Memuru Temini
2014 Yılı 1.Dönem Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Bilgi Formu
Başvuru Kılavuzu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
İş Talep Formu
Mal Bildirim Beyannamesi.
 
Uzman Erbaş Temini
2014 YILI 2.DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
2. Seçim Aşama Kılavuzu
 
Subay Temini
2014 YILI 2. DÖNEM Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Kılavuzu
 
Devlet Memuru Temini
2014 Yılı 2.Dönem Okutman Alımı Dönemi
Dönem Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Aday Girişi
Başvuru Kılavuzu
 

ÖNEMLİ LİNKLER
Deniz Kuvvetleri K.ligi Deniz Müzesi
Mevzuat
Deniz Harp Okulu
Harita-Kroki
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Deniz Lisesi


2014 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımları (2014 YILI 2.DÖNEM)
2014 YILI 2. DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARIN DİKKATİNE

Mülakat aşamasını başarılı geçen ve hastane işlemleri olumlu biten adaylar; aşağıda istenilen belgeleri eksiksiz ve en kısa zamanda hazırlayarak teslim etmesi/göndermesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan belgeleri göndermeyen adayların atama işlemleri durdurulur.
 

Adres; Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Bşk.lığı Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL


2 Adet Nüfus Cüzdanı Onaylı Sureti

2 Adet Noter veya Okul Onaylı Mezuniyet Belgesi/Diploma/Öğrenci Belgesi.

12 adet Vesikalık fotoğraf.

1 Adet Kurs/sertifika/bonservis belgesi onaylı sureti. (Kurs/sertifika/bonservis belgesi istenilen branşlara müracaat eden adaylar için.)

2 Adet Nitelik Belgesi.(Halen askerlik hizmetini yapanlar için birliklerince düzenlenecektir.) "Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik" belgesi. (6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)

2 Adet Askerlik Şubesi Onaylı Terhis Belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için.)(Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar bu formu terhis olduktan sonra en kısa zamanda emir beklemeksizin göndereceklerdir.)
1 Adet Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı.

1 Adet Dilekçe (Sol kısımda bulunan "Aday Girişi" kısmından başvuru bilgilerini tamamlayarak çıktı alınacak veya sol kısımda bulunan "Aday Dilekçe" dolturulacak çıktı alınacaktır.)

4 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Sol kısımda bulunan formdan bilgisayar ortamında eksiksiz doldurularak 2 nüsha çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imza atılacaktır.)

2 Adet Mal Bildirim Beyannamesi  (Sol kısımda bulunan form eksiksiz doldurularak 2 nüsha çıktı alınacak ve aday tarafından imza atılacaktır.)

1 Adet Sağlık Ön Bildirim Raporu.
 
Bu belgeleri gönderen adayların Güvenlik Soruşturması İşlemleri başlatılacaktır.
 
Güvenlik soruşturması işlemleri yaklaşık 3-4 ay sürmektedir.
 
Güvenlik soruşturması tamamlanan ve asil listede olan adayların atamaları http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.


2014 yılı 1. Dönem Uzman Erbaş Atamaları (2014 YILI 1.DÖNEM)

2014 YILI 1. DÖNEM UZMAN ERBAŞ ADAYLARIN DİKKATİNE

1.  Hastane İşlemleri ve Güvenlik Soruşturma İşlemleri tamamlanan adayların atamaları http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilmiştir.

2.  Uzman erbaş adaylarının nüfus cüzdanları ile birlikte 28 Kasım 2014 tarihinden itibaren en geç 12 Ocak 2015 günü mesai saati bitimine kadar atandıkları birliklere katılmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra katılan uzman erbaşlar ile sözleşme yapılmayacaktır.

3.  Katılış işlemleri esnasında noterden taahhüt senedi hazırlanacaktır. Görev yeri ile noter arasındaki mesafe ve ulaşım imkanları da dikkate alınarak, 12 Ocak 2015 günü Saat 16:00'dan önce atandığınız görev yerine katılmanız faydalı olacaktır.

4. İşlemleri devam eden adayların işlemlerinin tamamlanmasını müteakip atamaları http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.
© 2012 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Tüm hakları saklıdır.  Web Sitesi Kullanım Koşulları